FORGOT YOUR DETAILS?

Legislatie

Legislatie

OUG 195/2002 (Legea circulatiei rutiere)

Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice (Sambata, 28 decembrie 2002)
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.CAPITOLUL I – Dispozitii generalArt. 1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii In legatura cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevazute In prezenta ordonanta de urgenta si In regulamentul de aplicare a acesteia.
(2) Dispozitiile prevazute In prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si In siguranta a circulatiei rutiere, apararea vietii si integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietatii publice si private, protectia mediului Inconjurator, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor In acest domeniu.
(3) Autoritatea competenta In domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectarii normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Romane.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit de catre autoritatile publice centrale si locale cu atributii In acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea Intelegerilor internationale la care Romania este parte.
(Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii In domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 2. – Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera se fac de catre politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, care au obligatia de a lua masurile legale In cazul In care constata Incalcari ale normelor privind cir- culatia pe drumurile publice.
Art. 3. – Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art. 4. – (1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale se efectueaza de catre politie, precum si de catre personalul din structura desemnata de acest minister.

Vezi continuare

 

Fisiere utile:

Semnalele politistului Semne aditionale Indicatoare de reglementare Indicatoare de orientare/informare
TOP